Departamentul de Stiinte ale Educatiei
Header

Pedagogie

profesor

Misiunea specializării PEDAGOGIE

 De a forma specialişti pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal:

 “Profesori de profesori”

 Absolvenţii acestei specializări au competenţe de educaţie şi formare pentru orice ofertă de tip educaţional

Ofertă curriculară

Programul de studii  are un pronunţat caracter interdisciplinar, valorificând cunoştinţe din domenii multiple:pedagogie, psihologie,

 

Competenţe specifice

Competenţele acoperă domenii variate, cu posibilităţi multiple de adaptare la diferite medii de muncă

 

Facilităţi de studiu

 

Posibilităţi la finalizarea studiilor de licenţă

Continuarea cu studii masterale; ciclul al doilea Bologna. Oferte masterale ale catedrei.
Integrare pe piaţa muncii în instituţii precum

FISELE DISCIPLINELOR