Departamentul de Stiinte ale Educatiei
Header

Oferta curriculara

profesor

Programul de studii  are un pronunţat caracter interdisciplinar, valorificând cunoştinţe din domenii multiple:pedagogie, psihologie, asistenţă socială, psihopedagogie specială, pedagogie socială, educaţia adulţilor, sociologie.

Discipline de studiu la nivel licenţă:

Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiecte

Consiliere psihopedagogică

Educaţia adulţilor

Pedagogie comunitară

ePedagogie; Politici educaţionale

Management educaţional; al clasei de elevi

Management de programe şi de proiecte educaţionale

Educaţie interculturală; Teoria şi practica educaţiei civice

Discipline opţionale:

Psihopedagogia creativităţii

Psihopedagogia familiei şi consiliere familială

Educaţie integrată; Modele de predare

Educaţie antreprenorială; Marketing educaţional

FISELE DISCIPLINELOR

ANUL I
ANUL II
ANUL III