Lista finală a candidaților admiși, sesiunea IULIE 2015, studii universitare de licență, după confirmări

 

Lista finală a candidaților admiși, sesiunea IULIE 2015, studii universitare de masterat, după confirmări

Programarea probelor, studii universitare de licență, 24.07.2015

Programarea pe ore și săli a probelor de admitere

Candidații înscriși și la specializarea Asistență Socială și la specializările Pedagogie/Psihopedagogie Specială/Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar se vor prezenta MAI ÎNTÂI la proba de la Asistență Socială, iar apoi la probele de la specializările Pedagogie/Psihopedagogie Specială/Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Rezultate concursuri pe post

In perioada 02-04 iulie 2015 s-au desfasurat concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante la Facultatea de Sociologie si Psihologie, pentru anul universitar 2014 – 2015, semestrul II.
In urma desfasurarii concursurilor, Comisiile de concurs au stabilit ca urmatorii candidati probeaza performantele necesare ocuparii posturilor:
– postul de Profesor Universitar, pozitia 2 din Statul de functii al Departamentului de Asistenta Sociala – Cosmin Stefan Goian
– postul de Conferentiar Universitar, pozitia 6 din Statul de functii al Departamentului de Stiinte ale Educatiei – Mihai Florin Predescu
– postul de Lector Universitar, pozitia 16 din Statul de Functii al Departamentului de Psihologie – Iuliana Costea
– postul de Lector Universitar, pozitia 17 din Statul de Functii al Departamentului de Psihologie, Mugur Ciumageanu

Burse soc., sem. II, anul universitar 2014-2015

Dosarele pentru bursele sociale se depun în perioada 23.02 – 06.03.2015, la Decanatul Facultății de Sociologie și Psihologie, sala 242, conform orarului afișat

Decontarea abonamentelor RATT se face la sala 225, etajul II, UVT, conform orarului afisat.